HEI TAIDE! OPEN CALL

Open call 2023/2024

La idea es crear una obra de arte público en el jardín de la Residencia del Embajador de Finlandia en España. El objetivo es, a largo plazo, reducir la superficie cubierta por la hierba, quizás sustituyéndola por un «minibosque», aprovechando las especies endémicas de España/Madrid y, de esta forma, potenciando la biodiversidad del área.

El mensaje que queremos transmitir es la importancia de la relación de cada individuo con la naturaleza y, sobre todo, nuestra responsabilidad con el medio ambiente.

Es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer lo que podamos dentro de nuestras limitaciones y posibilidades para promover la biodiversidad y combatir el cambio climático. Todos somos actores climáticos.

HEI TAIDE! – pilottihanke

Hug Culture on Madridissa toimiva kulttuuriyhdistys, joka mahdollistaa kulttuurivaihtoa Suomen ja Espanjan välillä. HEI TAIDE! on toimintamalli, jossa suomalaiset taiteilijat toteuttavat julkisia teoksia Espanjassa toimiville suomalaisyrityksille. Pienimuotoisessa pilotissa kohteena on Suomen Madridin suurlähettilään virka-asunto. Kohde on vilkkaan suurlähetystön toiminnan keskus, jossa järjestetään usein tapahtumia ja virallisia tilaisuuksia.

Kutsumme taiteilijoita ehdottamaan pilottihankkeeseen ekologisen taiteen projektia.

Projektissa suunnitellaan teos Madridin Suomen suurlähettilään virka-asunnon pihalle. Projektin toivotaan käsittelevän ilmastonmuutosta ja biodiversiteettiä ja ajan kuluessa muodostavan viherkeitaan, joka viilentää Madridin kesien kuumuudessa. Taiteilija toimii tiiviissä yhteistyössä residenssin puutarhurin kanssa. Teoksen toivotaan hyödyntävän puutarhamateriaaleja ja paikallisia kasveja. Projektiaika: ensimmäinen vaihe/toukokuu – joulukuu 2023, jonka jälkeen sovitaan mahdollisesta toteutusvaiheesta tammikuu – joulukuu 2024.

Suurlähetystön toimintaan kuuluu edustaa Suomea ulkomailla. Siksi halutaan, että  projekti nostaa esiin Suomelle tärkeitä arvoja ja  aiheita, kuten ekologisuutta, metsiä ja luontoa. Taideteoksen avulla näitä on luontevaa ottaa esiin eri vieraiden kanssa.

Ensimmäinen vaihe

Taiteilija suunnittelee projekti-idean yhteistyössä virka-asunnon puutarhurin ja HUG culturen kanssa. Tässä vaiheessa taustatyöhön kuuluu tutustua puutarhan nykyiseen kasvustoon, etsiä tietoa kotoperäisistä lajeista ja sellaisista lajeista, jotka menestyvät kuumenevassa ilmastossa. Projektin toivotaan elvyttävän alueen ekosysteemiä.  Projekti on suunniteltava niin, että se on mahdollista toteuttaa puutarhanhoidossa käytettävillä työkaluilla ja puutarhamateriaaleilla (kasvit, multa, kasvituet jne.).

Toteutusvaihe

Käytännön toteuttava työ ja ylläpito kuuluu pääosin puutarhafirmalle. Tarkemmasta työnjaosta sovitaan toteutusvaiheen alussa. Taiteilija ohjaa toteutustyötä etäyhteyksin Suomesta. Tämän vuoksi taiteilijalta vaaditaan hyvää yhteistyökykyä ja kykyä toimia tiimissä eri alojen ammattilaisten kanssa. Taiteilijan tukena on HUG:n ohjausryhmä, joka koordinoi yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja auttaa käytännön kysymyksissä.

Residenssi

Taiteilijalle tarjotaan mahdollisuutta parin viikon residenssijaksoon kesällä 2023 Madridissa, jolloin hän tutustuu kohteeseen ja tapaa yhteistyökumppaneita. Hug Culture kustantaa residenssin, mutta matka -ja elinkustannukset jäävät taiteilijan hoidettaviksi. Ensimmäisen vaiheen voi hoitaa myös halutessaan pelkästään etäyhteyksin, jos taiteilija ei halua käyttää  mahdollisuutta residenssiin.

Ensimmäisen vaiheen budjetti on 2000e, ja se ohjataan kokonaisuudessaan taiteilijan palkkioon. Palkkio maksetaan kesällä 2023 Suomen verotuskäytäntöjen mukaisesti. Toteutusvaiheen maksu tapahtuu joulukuussa 2024 ja palkkiosta sovitaan 2023 lopussa, kun ohjausryhmä on päättänyt siitä, toteutetaanko projekti.

VALINTA JA PALKKIO

Valinnassa kiinnitetään huomiota Projektiehdotuksen taiteellisuuteen, ajanmukaisuuteen sekä toteutus- ja kehityskelpoisuuteen. Ehdotuksen kokonaisratkaisun ansiot ja kehittämiskelpoisuus ovat arvioinnissa tärkeämpiä kuin yksityiskohtien viimeistely.

AIKATAULU

Open Call alkaa: 16.02.2023 ja alustavan ehdotuksen tulee olla valmiina 14.04.2023, jonka jälkeen projekti-ideoita voidaan valita jatkokehittelyyn. Mahdollisuuksista toteuttaa valittu projekti tai sen osa neuvotellaan erikseen riippuen teoksen luonteesta.

Juryyn kuuluvat Rafael Agudo, Miguel Angel Gilfer, Susana Nevado ja Sari Torvinen, jotka valitsevat sehdotusten joukosta 0−3 ideaa jatkokehittelyyn. Juryllä on oikeus konsultoida tarvittaessa asiantuntijoita tai suurlähetystön taiteellista ohjaustyöryhmää.

Taiteilijan kanssa tehdään sopimus projekti-idean jatkokehittelystä, jonka aikana jury sparraa taiteilijaa idean eteenpäin viemisessä. Mikäli jatkokehittelyn tuloksena todetaan, että projekti on toteutettavissa, laaditaan siitä erillinen sopimus, ja toteutusaikataulu sovitaan erikseen.

PROJEKTIEHDOTUKSET

Alustavat ehdotukset lähetetään sähköisesti viimeistään 14.04.2023 klo 23.59 mennessä osoitteeseen info@hugculture.org. Vain sähköisesti toimitetut ehdotukset huomioidaan.

PROJEKTIEHDOTUKSEN SISÄLTÖVAATIMUKSET

Ehdotuksen tulee sisältää seuraavat:

  • Projektiehdotuksen nimi
  • Kirjallinen selostus projektin alustavasta ideasta, mahdollisista materiaaleista/tekniikasta, toteutustavasta ja aikataulusta
  • Muu ideaa selventävä aineisto, esim. kuva-aineisto tai videot
  • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, www-sivun osoite tai nettiportfolio)

PROJEKTIEHDOTUKSEN TEKNISET SEIKAT

Projektiehdotuksen formaatti on maksimissaan 3-sivuinen pdf-tiedosto. Koko aineisto annetaan näillä kolmella sivulla. Videot toimitetaan tiedoston mukana linkkeinä.

  • Materiaali toimitetaan sähköpostin liitteenä yhtenä tiedostona (max. 10 M)
  • Nimeä tiedosto etunimi.sukunimi.pdf
  • Otsikoi sähköpostiviestisi Projektiehdotuksen nimi/Etunimi Sukunimi

Huomioithan, että mikäli ehdotuksen muoto tai sisältö ei täytä edellä mainittuja seikkoja, juryllä on oikeus jättää se käsittelemättä.

Voit lähettää lisäkysymyksiä ennen 04.04.2023 osoitteeseen info@hugculture.org

Vastaukset kysymyksiin jaetaan kaikille taiteilijoille yhteisesti huhtikuussa osoitteessa: https://hugculture.org/